De folkevalgte snart tilbake

Etter kommunestyrets møte den 20.juni har de folkevalgte i kommunen hatt fri fra kommunale møter. 

Kommunestyre, formannskap og sektorutvalgene skal snart i gang med høstsesjonen som sparkes i gang med Formannskapets møte mandag 22.august og Kontrollutvalget mandagen etterpå den 29.august.

Formannskapet har så langt i år behandlet 54 saker og Kommunestyret har hatt 57 saker til behandling. I tillegg kommer referatsaker og andre henvendelser til de folkevalgtes organer.

Deretter er det oppstart i alle de andre folkevalgte organene i løpet av september.

Kommunestyret samles den 5. og 26. september, ARESAM den 8., Helse og Velferd den 15.9. og Oppvekst og kultur utvalget den 22. september.

Her er møtekalenderen med linker til sakskartene, for de politiske møtene i Malvik kommune 2.halvår 2016.

Møteplan