Nå blir det fotobokser i tunnelene

Det planlegges gjennomsnittmåling i Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen.

Statens vegvesen håper fotoboksene er på plass i løpet av året. Dette skriver adressa.no i dag.

Fotoboksene skal måle gjennomsnittsfarten i Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen, sier Jørgen Bysveen, regionsansvarlig for ATK i Statens vegvesen region Midt, til avisen.

Fra før er det gjennomsnittmåling i Helltunnelen.

– Hele poenget med ATK er å få ned fartsnivået og hindre ulykker på den aktuelle veistrekningen. Det har vist seg at gjennomsnittsmåling vil holde farten nede over en lengre strekning enn ved punktmåling, sier Bysveen, til adressa.no.