Vikaune fabrikker til Sveberg

Vikaune fabrikker på Stjørdal har kjøpt 35 mål av det nye industriområdet på Sveberg.

– I første omgang skal vi bruke området til lager og sette opp ett utleiebygg, sier Per Vikaune til Malviknytt.

– Dagens anlegg er for nytt il at det lønner seg å flytte det, så fabrikken blir nok her på Sutterøa i en del år til, men vi har stort behov for lagerplass og da måtte vi til Malvik.

Nå håper han at utbyggerne av industriområdet ved E6 på Sveberg selger tomter til flere bedrifter så det blir fortgang i etableringen.

– Målet er å være på plass om ett års tid, da håper vi at området er ferdig opparbeidet og at vi kan ta det i bruk og eventuelt bygge et utleiebygg i tillegg, forteller Per Vikaune.

– Dette er en investering for framtida, så det blir neppe vi som sitter i dagens ledelse som vil stå for all flytting til Malvik.

Bedriften har betalt 42 millioner for tomta ferdig opparbeidet.

Vikaune fabrikker er produsent av betongprodukter som belegningsstein, steinheller, kantstein, mur- og blokkprodukter, industridekke i betongstein og dekke til industribygg og parkeringsplasser.

Betongfabrikken har 14 ansatte og hadde i fjor en omsetning på rundt 54 millioner kroner og ble etablert i 1920.

Det var Stjørdalens Blad som først omtalte saken.