Den 96. beste kommunen i landet

Siden 2006 har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kåret årets mest bærekraftige og attraktive kommune i Kommune NM.

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

KommuneNM 2016 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2015.

Malvik kommer omtrent likt ut med fjorårets resultater og havner på femteplass i fylket og som nummer 96 i landet. Det er bare to plasser ned fra i fjor da Malvik ble på nummer 94. I 2013 var kommunen opp på 84 plass viser oversikten fra NHO.

Les hele undersøkelsen her.

På femteplass

På ett av feltene er Malvik helt i toppen og havner på en femteplass når det gjelder utgifter til kommuneadministrasjon.

Dagens Næringsliv (DN) har publisert en oversikt som viser at Malvik har en an de mest kostnadseffektive kommunale administrasjonene i landet.

(Saken fortsetter under bildet)

Skjermdump fra dn.no
Skjermdump fra dn.no

Rangeringen som NHO publiserer er basert på 21 ulike indikatorer innenfor næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommuneøkonomi.

Kommunene rangeres relativt til hverandre. At en kommune faller i rangeringen behøver ikke bety at utviklingen i kommunen er negativ men at den relativt sett kan være dårligere enn i de andre kommunene.