Økt ledighet i juli

Det er en økning i antall arbeidsledige i Malvik kommune for juli måned.

Tallene fra NAV Sør – Trøndelag for juli viser at det i den siste måneden var registrert 202 helt ledige i kommunen, 95 kvinner og 107 menn.

Dette er en økning på 20 personer fra forrige måned, da det var 182 personer som var registrert helt arbeidsledig i kommunen.

Totalt utgjør dette 2,8 % av arbeidsstokken i Malvik.

Bedring i fylket

Ved utgangen av juli er 4 442 helt ledige i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på seks prosent fra samme tid i fjor.

– Sør-Trøndelag opplever denne sommeren et godt arbeidsmarked med stor økning i antall stillinger og synkende ledighet. Julitallene for ledighet er de laveste siden 2013. Noe av nedgangen i ledighet kan forklares med en økning i antallet personer i arbeidsrettede tiltak, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Justert for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,5 prosent, det samme som forrige måned.

Stor økning i antall nye stillinger

Så langt i år er det lyst ut over 10 000 jobber i fylket og antallet nye stillinger har steget med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Antallet stillinger er fordoblet innen jordbruk, skogbruk og fiske samt bygg og anlegg. I den førstnevnte gruppen har det kommet mange jobber for gartnere og havbruksarbeidere. Innen bygg og anlegg er etterspørselen stor blant tømrere og snekkere, betongarbeidere, elektrikere, maskinførere og rørleggere. I tillegg til disse yrkesgruppene har antall stillinger i industrien økt med mer enn 70 prosent. Ser vi bare på juli, økte stillingsmengden i fylket denne måneden med over 60 prosent, sier Wigum.

For de fleste yrkesgrupper går ledigheten ned. Den kraftige nedgangen innen bygg og anlegg fortsetter, men også blant meglere og konsulenter og innen undervisning er det færre ledige. I de andre yrkesgruppene er det mindre endringer heter det i en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag.