I løpet av de to første ukene i august vil det foregå asfaltarbeid i Helltunnelen, Stavsjøtunnelen og Væretunnelen. Arbeidet skjer nattestid for å begrense ulempene for trafikantene.

Helltunnelen blir nattestengt i uke 31 og 32

Vegvesenet skal frese av gammel asfalt på E6 i Helltunnelen og legge ny. Årsaken til at man ikke kan legge ny asfalt oppå den gamle, er kravet til høyde i tunnelen.

Arbeidet starter mandag 1. august kl. 20.30 og varer til 06.00 neste morgen. Tunnelen er nattestengt i perioden 1. august til 5. august. Hvis man ikke blir ferdig med fresingen i løpet av denne uka, er det mulig at arbeidet må fortsette inn i påfølgende helg.

Uka etter, mandag 8. august til fredag 12. august, legges ny asfalt i Helltunnelen.

Dette arbeidet pågår også om natta, fra 20.30 – 06.00. Hvis arbeidet pågår i helgen, så nattestenges tunnelen fra 22.00 – 06.00.

-Vi legger arbeidet til ferietid og om natta fordi det er minst trafikk da. I dag er vegen i Helltunnelen sporete. Når vi får lagt ny asfalt, øker det både kjørekomfort og trafikksikkerheten, sier byggeleder Linda Pettersen i en pressemelding.

Omkjøring er via den gamle E6, over Gjevingåsen.

– Vi vet av erfaring at det kan oppstå støvproblem når vi freser av dekket i tunnel. Hvis dette skjer, vil vi sette ned hastigheten i tunnelen.

I løpet av et år kjører det ca. 15.000 biler i døgnet i Helltunnelen.

Stavsjøtunnelen nattestenges 8. – 9. august

Det blir fresing av asfalt på E6 i Stavsjøtunnelen mandag 8. august. For at arbeidet skal utføres med minst mulig ulempe for trafikantene, så nattestenges tunnelen fra kl. 20.30 mandag kveld til kl. 06.00 neste morgen.

I løpet av et år kjører det ca. 15.000 biler i døgnet i Stavsjøtunnelen.

E6 nord for Væretunnelen nattestenges 4. – 5. august

På strekningen fra Væretunnelen og nord til påkjøringsrampene til E6 (Leistadkrysset) skal asfalten freses bort i ett felt i nordgående retning. Deretter legges ny asfalt. Arbeidet foregår fra torsdag 4. august kl. 20.30 og til neste morgen kl. 06.00, og omkjøring er skiltet.