Slik får du prikker på førerkortet

Det skal ikke så mye til før du er i faresonen for å miste førerkortet.

Får du åtte prikker innenfor en tidsramme på tre år, taper du retten til å kjøre bil i seks måneder. Blir du tatt for flere overtredelser i samme situasjon, gis også prikker for hver overtredelse.

Har du nylig tatt førerkort skal det enda mindre til før lappen ryker.

Det skriver nettstedet DinSide.

Etter at du har tatt førerkort klasse B, har du en prøveperiode på to år, hvor du vil bli dobbelt straffet ved overtredelsene som i utgangspunktet medfører to eller tre prikker.

Etter de to årene med prøveperiode, vil du bli behandlet som alle andre.

Er fartsgrensen 60 kilometer i timen eller lavere gjelder følgende:

* 11-15 kilometer i timen over fartsgrensen – 2.900 kroner og 2 prikker og bot.

* 16-20 kilometer i timen over fartsgrensen – 4.200 kroner og 3 prikker og bot.

* 21-25 kilometer i timen over fartsgrensen – 6.500 kroner og 3 prikker og bot.

Er fartsgrensen 70 kilometer i timen eller høyere gjelder følgende:

* 16-20 kilometer i timen over fartsgrensen – 3.600 kroner og 2 prikker og bot.

* 21-25 kilometer i timen over fartsgrensen – 4.900 kroner og 3 prikker og bot.

* 26-30 kilometer i timen over fartsgrensen – 6.500 kroner og 3 prikker og bot.

* 31-35 kilometer i timen over fartsgrensen – 7.800 kroner og 3 prikker og bot.

* 36-40 kilometer i timen over fartsgrensen – 9.000 kroner og 3 prikker og bot.

Andre forhold:

* Tre prikker blir også tildelt førerkortet ditt om du kjører i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt signal.

* Det samme gjelder om du har for kort avstand til kjøretøyet foran deg.

* Og dersom du kjører i sperreområder som er begrenset av heltrukket gul linje eller parallelle gule sperrelinjer.

* Bryter du vikeplikten venter fort en bot på 5.200 kroner, samt tre prikker.

* Utfører du en ulovlig forbikjøring rett i forkant eller i et veikryss hvor sikten er hindret av bakketopp, kurve eller på en annen måte, blir det også tildelt en bot på 5.200 kroner og tre prikker.

* Det samme gjelder i nærheten av gangfelt eller om en forbikjøring utføres i strid med strekninger hvor det er forbikjøringsforbud.

* Velger du å trosse vikeplikt- eller stoppskilt får du også en bot på 5.200 kroner og tre prikker.

* Unnlater du å sikre passasjer under 15 år blir du straffet med 2.000 kroner i bot og to prikker på førerkortet.