Dømt for vold og trusler

En Malviking i sekstiårene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for flere tilfeller av vold og trusler mot sin samboer.

Mishandlingen har foregått over en periode på ett år og ni måneder. Den dreier seg om slag, spark og trusler og er begått hjemme hos paret  og på offentlig fest i Malvik, Trondheim, Stjørdal og under ferie i utlandet.

Tiltalte har innrømt i politiavhør de faktiske forhold, men at han ikke husker alle detaljene på grunn av stort alkoholinntak.

Retten fant ut fra en samlet vurdering at krenkelsene ikke er enkeltepisoder, men at de har en slik sammenheng at de gir grunnlag for frykt hos fornærmede for handlingsmønsteret.

Mannen ble dømt til seks måneders fengsel hvorav fullbyrdelsen av to måneder utstår med en prøvetid på to år.