Dobbelt så dyrt som i Trondheim

Huseiernes Landsforbund har lagt fram en rapport om kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift og feieavgift for 2016.

Denne viser at Malvik ligger like under landsgjennomsnittet med kr 12.036,- i samlede gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Trondheim billigst

Nabokommunene Stjørdal og Selbu har henholdsvis kr 12.640,- og kr 13.535,- i gebyrer mens Trondheim ligger som en av landets ti billigste med kr 6.413,- i årlige gebyrer. Tar vi med Klæbu så er de samme gebyrene der før sammenslåing med Trondheim 16.696,- for de samme tjenestene.

Undersøkelsen omfatter alle landets kommuner og er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå. Datamaterialet er hentet fra databasen som benyttes i kommunenes KOSTRA-rapportering.

Landsgjennomsnittet er kr 12.780,-

Prisene for de kommunale tjenestene som er undersøkt er basert på avgifter og gebyrer som betales for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Gebyrene er oppgitt med merverdiavgift.

Urimelig store forskjeller

Huseiernes Landsforbund har gjennom en årrekke gjennomført tilsvarende undersøkelser av de kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing. Regelen er at gebyrene til innbyggerne i sum ikke skal overstige hva det koster å levere tjenesten. Det vil si at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter, står det i rapporten som Huseiernes Landsforbund la fram nå i juli.

– Det er store forskjeller på hvor mye boligeiere må betale for vann, avløp, renovasjon og feiing her til lands. Verstingen er den lille kommunen Høylandet i Nord-Trøndelag. For en standard bolig på 120 kvadratmeter koster gebyrene 19.951 kroner i 2016. Dovre kommune i Oppland er på annenplass med 19.518 kroner. De kommunale gebyrene har i en årrekke økt betydelig mer enn inflasjonen, heter det i en pressemelding fra Huseiernes Landsforbund.

– Det er urimelig store forskjeller i gebyrene fra kommune til kommune. De små kommunene burde gå sammen om interkommunale samarbeid for å tilby disse tjenestene til en lavere pris, sier utredningssjef Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

Les hele rapporten her.