Måkene er telt

De fleste måkeungene har nå forlatt redene og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter nå en strek for sommerens store dugnad for å telle måker.

– En stor takk til alle som har registrert sine måkeobservasjoner på www.bymaker.no, og som har sendt oss bilder, spørsmål og historier, sier en begeistret Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker i NINA.

Siden midten av april har NINA og Norsk ornitologisk forening, i samarbeid med NRK Natur, oppfordret det norske folk til å bidra med å kartlegge forekomsten av måker i byer og tettsteder. Årsaken til dette er at vi kjenner dårlig til hvor mange måker av de forskjellige artene som hekker innenfor den langstrakte kysten vår.

God hjelp fra publikum

Forskerne observerer at hekkebestandene går ned langs kysten, samtidig som det meldes om økte forekomster i byer og tettbygde strøk. Dette ønsket man å få svar på ved hjelp av det norske folk.

– I løpet av prosjektperioden kom det inn over 34.000 registreringer. Dette er mer enn dobbelt så mange som ble registrert i fjor gjennom artsobservasjoner.no. Det er kommet inn flest registreringer fra Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag, men i det store og hele er registreringene godt spredt over hele landet, sier Lorentsen.

Han syns det er spesielt gledelig er det at det er registrert mange måkeobservasjoner fra innlandsfylkene våre.

Skal analysere tallene

Forskerne vil nå sette seg ned å analysere tallene som er kommet inn, og i løpet av vinteren håper man at man skal komme fram til et tall på hvor mange måkepar vi har i Norge. NINA vil da komme tilbake med mer informasjon om saken til publikum, skriver NINA i en pressemelding.