Hva betyr badebøyene?

Malvik kommune har nå satt ut gule «badebøyer» i Hommelvik og på Midtsandtangen.

Dette gjøres for å unngå ulykker grunnet ferdsel med motorbåt og vannscooter nært opp til badeplasser.

I henhold til Havne- og farvannsloven betyr det at «Ferdsel og ankring med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer, herunder seilbrett, innenfor merkebøyer utlagt ved badeplasser er forbudt. Det er ikke tillatt å fortøye i merkebøyer»

Merkingen er foretatt etter søknad til Kystverket, hvor kommunen har fått tillatelse til å sette ut badebøyer. Politiet har da anledning til å straffe overtredelse av merkingen.

Reglene for de som fører båt er at hverken kjøring eller forankring innenfor badebøyer er tillatt.

5 knops fartsgrense gjelder når du kjører nærmere enn 50 meter fra badebøyene eller badende.

Andre ting det kan være lurt å huske når du ferdes med båt på fjorden.

Trygghet på vannet er avhengig av at båtførere og passasjerer bruker sunn fornuft og godt vett.

Det er ikke krav om båtførerbevis i Norge, men det fins lover og forskrifter for flere forhold knyttet til ferdsel på vannet.

Det skal være flyteplagg til alle om bord. Promillegrensen for båtførere er 0,8 promille. Rus og båtkjøring er uansett ingen god kombinasjon.

Det er påbudt å bruke lanterner etter mørkets frambrudd på alle båter med motor.

 

LES hele forskriften her