Vil bygge 52 leiligheter

Planene for tomtene som Erik Schløsser-Møller har for tomtene han har kjøpt i Øyavegen 2-10 i Hommelvik, er nå oversendt Malvik kommune.

Utbyggeren har bedt om et oppstartmøte i forbindelse med regulering av området.

De foreløpige plantegningene viser at det legges opp til 52 leiligheter på tomtene til Øyavegen 2, 4, 6, 8 og 10. Det er planlagt parkeringskjeller under det blokklignende leilighetskomplekset. (saken fortsetter under bildet)

Leilighetsoversikt
Illustrasjon: SPARK studio AS

I henvendelsen til kommunen har utbyggeren lagt ved tegninger og illustrasjoner som viser hvordan det er planlagt utbygd i området som er ca 4000 kvadratmeter.

Plantegningene viser at det foreslåes å bygge tre enheter med tilsammen 52 leiligheter. Den største vil vende ut mot Fylkesveg 950 .

Inn og utkjøring vil foregå via eksisterende adkomst til Øyavegen 8-16.

Planene avviker fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder høyder og utnyttelsesgrad.