Tunellene åpne

Både Stavsjøfjell- og Væretunellen skal nå være åpne for trafikk etter at de var stengt i korte perioder tirsdag ettermiddag.

Stavsjøfjelltunellen ble stengt like før klokken 16 på grunn av en bilstans like nord for tunellen. Den åpnet kort tide etter.

Væretunellen ble stengt i sørgående retning på grunn av noen lastestropper som lå i vegbanen. Også Væretunellen ble åpnet etter kort tid.