Lite fisk, fiskere og vann i Homla

Fisket etter laks i Homla har vært labert etter at salget av fiskekort ble åpnet 1.juli.

– Forholdene taler for seg, sier lederen i Homla Elveeierlag, Tore Hammer. Lite kortsalg og lite fiske.

IMG_7636– Det er veldig synd siden laksen ikke kommer seg opp for å gyte. Vi håper på mer vann senere i sommer slik at det går opp fisk til gyteplassene.

– Nå skal det telles gytefisk i høst, så vi får da se hvordan det står til. Målet med å åpne elva var jo ikke størst mulig fiske, men at de som er interessert fikk muligheten til å prøve.

– De 10 siste dagene er enda ikke åpnet for salg, men kommer det en flom så er nok muligheten for fiske tilstede, sier Tore Hammer til Malviknytt.