Siste dag i front

Rita Buran Spets har jobbet på Malvik kommune sitt servicekontor siden det ble opprettet for elleve år siden.

Så det er nok stor sannsynlighet for at det er henne du har møtt, enten du har henvendt deg på telefon, e-dialog eller i skranken på rådhuset i Hommelvik.

Fra kontor til torg

– Jeg startet egentlig på det som het Teknisk etat, i det gamle Herredshuset for 15 år siden. Og da det ble snakk om å etablere et servicekontor på rådhuset ble jeg og en kollega med på dette og her har jeg jobbet siden 2005, forteller Rita på sin foreløpige siste arbeidsdag i Malvik kommune.

– I første omgang skal jeg ha permisjon, så får vi se.

Servicekontoret var opprinnelig sentralbord med en del utvidete funksjoner. Med tiden har det vokst og blitt til Servicetorg med mange ulike oppgaver.

– Noe av det viktigste har vært å kunne litt om alt som foregår i kommunen, slik at de som henvender seg hit får hjelp i «første linje» som det kalles. Det har vært veldig interessant å få være kommunens ansikt eller stemme utad, sier Rita, før hun blir avbrutt av en telefon.

Det kommer mange telefoner til rådhuset til tross for økende trafikk på digitale plattformer.

– Mange vil «snakke med kommunen» fortsatt men flere henvender seg selvsagt elektronisk. Det kommer litt an på hva saken gjelder.

Sentralbord og saksbehandling

Arbeidsoppgavene ved Servicetorget har vært mange og variable for Rita i de elleve årene hun har jobbet der.

– Vi driver litt saksbehandling og utfører en del servicefunksjoner for de ulike virksomhetene i kommunen.

Som et eksempel nevner hun nøkkel- og adgangskort. Der er det høysesong med sommervikarer og når skolen starter med nye lærere.

– Vi behandler søknad om skjenkebevilling, bostøtte og ledsagerbevis for å nevne noe.

– Selv har jeg vært heldig og fått jobbe med TV-aksjonen i flere år som sekretær med mange varierte og spennende oppgaver.

Beredskapshjem

Nå venter en ny hverdag etter 15 år på kommunale kontorer. Rita skal begynne å jobbe med barn og familien blir nå beredskapshjem for barn i alderen 0-18 år.

– Jeg er spent og litt usikker på hvordan det skal bli, og lurer litt på hva dagene etter ferien vil bringe, forteller hun.

De har nå deltatt på kurs og opplæring for fosterforeldre og vil være beredskapshjem når det oppstår behov fra barnevernsinstitusjoner.

– Det er jo akkurat som å ha egne unger, men på kort varsel. Det skal nok gå bra, størst utfordring blir det nok at den nye jobben ikke er typisk 9-16 jobb med struktur og oversikt.

– Uansett blir det spennende å prøve noe nytt. Det gleder jeg meg til, forteller Rita Buran Spets på sin foreløpig siste arbeidsdag i «frontlinja» for Malvik kommune.