Ny sykdom påvist hos elg

Malvik kommune melder på sin hjemmeside at sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist på to elger i Selbu og en villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.

Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker. Det er dermed ikke knyttet noen helsefare til CWD. Det er heller ikke kjent at sykdommen smitter fra vilt til husdyr. Likevel ønsker Mattilsynet at situasjonen overvåkes.

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og kommunen ønsker mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen CWD og oppfordrer derfor om at folk tar kontakt med kommunen dersom døde dyr av elg, hjort eller rådyr (eldre enn 1 år) blir funnet i Malvik kommune. Ta også kontakt ved mistanke om syke dyr som ut i fra avvikende adferd/avmagring kan antas å være smittet av CWD. Bilder og video av det syke dyret vil kunne gi nyttig informasjon. Falck Redning vil bistå Malvik kommune med oppfølging og innsamling av prøver i tiden framover.

Mattilsynet har følgende informasjon om sykdommen:
Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller CWD hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr. CWD er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av CWD.  Sykdommen er dødelig for dyr. CWD er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.