3000 bøker

Biblioteket på Vikhammer er alt godt i gang med å forberede neste skoleår.

Etter at det ble innført at alle elever i den videregående skolen skulle få låne skolebøker gratis, er det en stor jobb å administrerer dette, både i starten og slutten av skoleåret. Ved Malvik videregående skole er det omlag 400 elever som skal levere inn bøker, og tilsvarende antall som skal ha nye bøker, i løpet av en tre dagers periode ved oppstart av nytt skoleår.

I Malvik er det bibliotekene som har denne oppgaven. Før hver sommerferie blir klassesettene med lærebøker innlevert, gjennomgått og sortert. Det er Fylkeskommunen som kjøper inn lærerbøkene, men elevene låner dem av biblioteket. Litt andreleders er det at lånetiden på disse bøkene, er satt til ett år. Noen av bøkene er også i elevenes besittelse i alle de tre årene de er elever ved Malvik videregående skole.

– Det er en enklere jobb i år, sier Anne Margrete Sjøflot ved biblioteket og forteller at dem i fjor hadde omlag 4500 bøker som skulle merkes med strekkode.

I år er det omlag 3000 bøker som skal scannes, registreres og ikke minst gås igjennom.

– Vi utfører bokhygiene, forteller Anne Margrete og rister litt på hode over ting dem kan finne inne i bøkene.

Biblioteket virker å ha full kontroll på alle lærerbøkene og det lover godt for at elever ved Malvik videregående også i skoleåret 2016/2017,  skal få de lærerbøkene dem har behov for. Det skal i alle fall ikke stå på gjengen som jobber ved bibliotekene her i kommunen.