Sprer kunnskapen fra Malvik

Folkehelseprosjektet i regi av Trøndelagsmodellen «Fra kunnskap til handling» er avsluttet med ny og viktig kunnskap. 

Dette er et folkehelseprosjekt mellom offentlig forvaltning og forskningsmiljøet ved NTNU. Nå skal kunnskapen også spres til andre kommuner i fylket.

I Sør- Trøndelag har Malvik kommune vært pilotkommune og målet for prosjektet har vært å bedre kvaliteten på folkehelsearbeidet i kommunene gjennom å utvikle og teste modeller og metoder for å omsette kunnskap til praksis og praksis til kunnskap.
De metodene og modellene som viser seg å fungere, skal tas i bruk i flere kommuner.

I Malvik er det Malvikstien fra Muruvik til Hommelvik og prosjektet med å gjøre om det nedlagte jernbanesporet rundt Svartnesset til tursti, som er folkehelseprosjektet som de andre kommunene i fylket nå skal få høre mer om.

Malvikstien ble offisielt åpnet 15.juni og telling viser at ca 1500 personer bruker stien daglig.

Les mer om prosjektet her