Liten oppgang i arbeidsledigheten

Det er en liten oppgang i antall arbeidsledige i Malvik kommune sist måned.

I juni var det registrert 182 helt ledige i kommunen, 77 kvinner og 105 menn. Dette er en liten oppgang på 6 personer fra forrige måned, da det var 176 personer som var helt arbeidsledig i kommunen.

Totalt utgjør dette 2,5 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 36 personer sammenlignet med samme periode i fjor, som tilsvarer en nedgang på 17 % står det i en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag.

Liten nedgang i Sør-Trøndelag
Det er en liten nedgang i arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag.Ved utgangen av første halvår 2016 er det 3 994 ledige i Sør-Trøndelag, en nedgang på fem prosent fra samme måned i fjor. Dette tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig som ledigheten går ned har antallet i et arbeidsrettet tiltak fordoblet seg siden i fjor.

– Sammen med et relativt godt arbeidsmarked, er dette med å forklare nedgangen i ledigheten. Den største andelen av tiltaksdeltakere er i ordinært arbeidsliv. Gjennom tett oppfølging på arbeidsplassen er målet å bedre sjansen for at tiltaket ender ut i fast jobb, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Justerer vi for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet ligger ledigheten i fylket på 2,5 prosent, en nedgang fra mai.

God stillingstilgang

Antallet utlyste stillinger har så langt i år økt med 17 prosent. I årets seks første måneder er i alt 9 600 stillinger lyst ledig. Innen bygg og anlegg er antallet stillinger fordoblet fra i fjor og innen industriarbeid er økningen i ledige stillinger på mer enn 60 prosent. – Stillingstilgangen er god og øker sammenlignet med 2015 og vi ser positivt på at det også innenfor ingeniør- og ikt-fag er flere ledige stillinger. Så langt i år har vi registrert i underkant av 600 stillinger for denne yrkesgruppen, en økning på 17 prosent, sier Arntsen.