Lettere for utenlandske å jobbe lovlig

Skatteetaten lanserer en ny veiviser som gjør det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe.

Alle som skal jobbe i Norge må ha skattekort. Mens nordmenn kan ordne dette ved hjelp av noen tastetrykk på nett, er prosessen mer omfattende for utenlandske arbeidstakere. Det krever blant annet personlig oppmøte.

– Mange har utfordringer med å finne veien inn i det norske systemet. Derfor har vi utviklet en veiviser som steg for steg tar deg gjennom prosessen i Skatteetaten, sier avdelingsdirektør Trude Husevåg i Skatteetaten. Hun har hatt ansvaret for utviklingen av den nye veiviseren.

Avdelingsdirektør Trude Husevåg Foto: Skatteetaten
Avdelingsdirektør Trude Husevåg Foto: Skatteetaten

Skreddersyr informasjon

For å få skattekort må utenlandske arbeidstakere personlig møte opp på et av Skatteetatens ID-kontor for identifikasjonskontroll. De må fremlegge dokumentasjon på hvem de er og hvor de skal jobbe i Norge. Informasjonsbehov varierer, avhengig av hvilket land de kommer fra og hvor lenge de planlegger å jobbe i Norge.

– Ved å svare på noen enkle spørsmål, får de skreddersydd informasjon. De får vite hva de må gjøre, hvor de skal møte, hva de skal ha med seg og hvordan de enklest kan kommunisere med Skatteetaten, forklarer Husevåg.

Veiviseren er tilgjengelig på engelsk og norsk. Det er også lagt inn enkle forklaringer på vanskelige begrep, for å gjøre det lettere å forstå.

Skal erstatte jungeltelegrafen

Undersøkelser Skatteetaten har gjennomført viser at venner, kollegaer og arbeidsgivere er de vanligste informasjonskildene for utenlandske arbeidstakere i Norge.

– Jungeltelegrafen kan ha sin funksjon, men risikoen for at det spres feilinformasjon er høy. Vi håper at denne veiviseren vil fylle dette informasjonsgapet, sier Husevåg.

Facebook-kampanje på flere språk

En Facebook-kampanje på polsk, litauisk og rumensk rulles nå ut for å nå dem som kommer til Norge i sommer. I tillegg vil Skatteetaten informere om veiviseren på nettsteder som ofte er brukt av utenlandske arbeidstakere.

– Å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet og sørge for god ID-kontroll er viktige satsingsområder for Skatteetaten. De fleste utlendinger ønsker å jobbe under ordnede forhold. God og riktig informasjon er derfor viktig, sier Husevåg.