30.000,- til matlaging

Vikhammer ungdomshus har også i år fått innvilget frifondsmidler fra Ungdom og mat.

Det er Carlos Cortes Leon ved Vikhammer Ungdomshus som har søkt via Ungdom og fritid og til prosjektet «Ungdom og mat», som har resultert i at ungdomshuset nå har fått innvilget 30.000 kroner til prosjektet.

– En veldig bra søknad, flott at ungdommene styrer med matlagingen, skriver ungdom og fritid i en kommentar til søknaden og tildeler hele 30.000 kroner nettopp  til Vikhammer ungdomshus.

– På Vikhammer Ungdomshus har vi i ett år hatt et «sunn mat for lite penger»-prosjekt. Hver onsdag åpner huset vårt rett etter skoleslutt, og da lages det middag til alle ungdommene som kommer den dagen. Det er ungdommene selv som står for matlagingen, forteller Carlos og legger til at dette er blitt en fast aktivitet på ungdomshuset.

Det er mer enn 40 ungdommer som spiser middag på ungdomshuset hver gang, og tallet er stigende. Det er laget et system på hvilke ungdommer som er ansvarlig for hvilken del av matlagingen.  Ungdommene er delt inn i «planlegging og innkjøp», «tilberedning», «rydding» og dette roteres fra gang til gang.

– Dette er en nyttig forberedelse til at ungdommene etter hvert skal flytte hjemmefra og selv sørge for å få ordentlig mat i seg. Dette er også i høy grad en samlende aktivitet, alle skal kunne være med til å lage mat og ungdommene som kommer til oss, har allerede lært seg mye innen ikke bare matlaging, men faktisk også innkjøp, økonomi, pluss rydding og orden rundt matlaging. Prosjektet handler altså ikke bare om matlaging, men også mye om det å ta ansvar, om sosialt samvær, teamarbeid og mye mer, forteller Carlos.

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Ungdom og Fritid deler hvert år ut millioner av kroner til sine medlemsklubber. Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus. Det er løpende søknadsperiode fra 1. mars til 1. oktober og søknader behandles fortløpende.

Frifondsmidlene skal gå til ungdommens lokale aktiviteter i medlemsklubbene til Ungdom og fritid.