To fritak og en permisjon

De trer søknadene som hadde kommet om fritak fra politiske verv i Malvik kommune ble i går innvilget av kommunestyret.

Det var Arbeiderpartipolitikerne Jan-Roar Saltvik, Aina Kristiansen og Torstein Fosmo som hadde søkt permisjon.

Studier i utlandet

Jan-Roar Saltvik flytter i juli til Stjørdal og kan med det ikke sitte som folkevalgt i Malvik kommune og fikk enstemmig innvilget fritak.

Torstein Fosmo har søkt om fritak for resten av valgperioden til og med høsten 2019 i forbindelse med studieopphold i utlandet. Han fikk innvilget permisjon for den perioden han blir borte fra kommunen.

Politisk krasj

Aina Kristiansen mente det vil være vanskelig å skille mellom sin nye arbeidsoppgave som politisk rådgiver i NHO og folkevalgt i Malvik kommune og at hun derfor søker om fritak fra politiske verv.

Torgeir Anda (V) syntes dette var uheldig men ville ikke stemme mot å innvilge permisjon.

– Det er flere av medlemmene i kommunestyret som har lange og utfordrende dager på jobb, men som møter i kommunestyret og i andre møter på kveldstid, sa Anda.