Ravlum ny leder av Forliksrådet

Kommunestyret i Malvik valgte mandag nye medlemmer til Forliksrådet.

Der ble Bernt Ravlum (AP) leder, Torkel Ystgård (SP) og Eva Lundemo (H) medlemmer.

Varamedelmmer: Matz Ulstad (AP), Erling Foss (H) og Heidi Steine (MDG). Alle ble valgt mot èn stemme.

Politiker kritisk til politikere

Tidligere hadde Per Walseth (PP) vært kritisk til at sentrale og aktive politikere satt som dommere i Forliksrådet. Dette kunne være uheldig og innimellom bli mindre troverdig og gå på rettsikkerheten løs, mente han.

– Jeg har vært varamedlem og møtt i Forliksrådet jevnlig de siste åtte årene. Og er det EN ting en kan være trygg på så er det at i Forliksrådet så går det IKKE an å drive valgkamp sa Matz Ulstad (AP). Og det er heller ikke et habilitetsproblem som det reises spørsmål om.

– Her hadde jeg tenkt å bruke ordet skivebom, men etter at jeg fikk beskjed om å ikke bruke slike uttrykk så skal jeg ikke gjøre det, sa han.

DSC_0020– Jeg har møtt i forliksrådene på Stjørdal og i Trondheim, der sitter det ingen gruppeledere, sa Per Walseth som nylig ble valgt til nasjonal leder for Pensjonistpartiet.

Walseth ble deretter valgt som den første av tre møtefullmektiger til Forliksrådet med Mari Bjørnstad (SP) og Halvard Dahle (H) som nummer to og tre.

Det nye Forliksrådet virker fra 1.januar 2017 og i fire år.