Politiske møter uke 25

Det nærmer seg ferie også for de folkevalgte her i Malvik og denne uken er det to møter på møteplanen for de politiske nemnder, råd og utvalg.

Formannskapet

er innkalt til et ekstraordinært møte mandag 20.juni kl 14.00 i Formannskapssalen. Saker til behandling er

 • Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansiering.
 • Hommelvik nye Ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør.

Kommunestyret

Sesongens siste møte for de 31 i kommunestyret starter klokken 16:00 i Bruket kulturhus. Der er det mange store saker som skal oppe til behandling.

 • Malvik kommune – Årsregnskap 2015
 • Tertialrapport 1 økonomi 2016
 • Betalingssatser innen helse/ velferd i Malvik kommune 2016 – sammenlignet med nabokommuner
 • Betalingssatser oppvekst/kultur – sammenlignet med andre kommuner
 • Budsjettvedtak i PS 117/15 – administrative funksjoner
 • Parkeringsavgift på kommunale p-plasser
 • Salg av kommunale eiendommer
 • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år
 • Detaljreguleringsplan E6 Ranheim – Værnes. Strekningen Væretunnelen – Helltunnelen med del av Muruvik. Andre gangs behandling.
 • Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering.
 • Valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Valg av lagrettmedlemmer og meddommere for saker i Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Valg av meddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Valg av medlemmer til forliksråd i Malvik kommune for perioden 1.1.17 – 31.12.2020
 • Forliksrådet – Oppnevning av faste møtefullmektiger 1.1.2017 – 31.12.2020
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Aina Kristiansen
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Torstein Fosmo
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Jan Roar Saltvik

I tillegg kommer en forespørsel fra Miljøpartiet De Grønne ved Heidi Steine om Malvik bør søke status som Fairtradekommune.

Det er også fire referatsaker til møtet, som i tillegg til saksbehandling skal gjennomføre en strategidebatt, kort og langsiktig. Om økonomiske konsekvenser.

Kommunestyremøtet ser du på web-tv her.