Kommunen får støtte til klart språk

Malvik kommune er en av seks Trøndelagskommuner som har fått støtte til å jobbe med et klarere og tydeligere språk.

Det er Kommunenes Sentralforbund (KS) som deler ut midlene etter søknad og det var 26 søkere som fikk støtte med tilsammen 1 million i som lå potten, skriver KS i en pressemelding.

Seks kommuner

I Trøndelag var det Skaun, Steinkjer, Malvik, Trondheim, Rissa og Leksvik får til sammen 190 000 kroner i støtte.

Bakgrunnen for ordningen er at en av tre ikke forstår innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. KS har derfor opprettet et program for klart språk som varer fram til 2020.

KS vil gjerne motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid, og derfor er det hyggelig at interessen har vært så stor, sier områdedirektør Inger Østensjø, som har ledet juryen.

Støtten forplikter

I juryen var det representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.

– Siden kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper, er potensialet for deling stort, sier Østensjø.