Bompenger til 2029

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag å utvide Miljøpakken noe som innebærer utvidelse av innkrevingstida og en økning av bompengesatsene med to kroner fra 2018.

Trondheim kommune må søke Stortinge om dette og det er allerede vedtatt å bygge ny Sluppen bru og Byåsentunnelen som skal fullfinansieres via Miljøpakken. Det er også planer om ny veg mellom Tanem og Tulluan og Omkjøringsvegen i kulvert på Sluppen.

Når Trondheim og Klæbu kommuner nå blir sammenslått vil dette medføre at prosjekter påbegynt i Klæbu også kan finasieres gjennom Miljøpakken.

I denne omgang blir det ingen endring av hvem som må betale bompenger, noe som betyr at bomstasjonen på Være blir stående. Der er satsene per i dag 22,- kroner i rushtid (7-9 og 15-17) og 11,- kroner utenfor rushtid. Tunge kjøretøy betaler tredobbel takst.