Flytter til Bruket

Bruket kulturhus blir nå fast møtested for kommunestyret i Malvik etter møtet der den 23.mai.

Plassen i den kombinerte kommunestyresalen og kantina på Rådhuset er for liten og arbeidsforholdenen både for politikerne og lederteamet har vært begrenset, og neste møte er mandag 20.juni.

Sissel Langås
Sissel Langås

– Erfaringene med å ha kommunestyremøtene i kulturhuset er gode. Det er bedre luft, bedre plass og det tekniske utstyret er moderne. Nå har vi flyttet kamerasystemet for web-TV til Bruket og det skal være full enighet blant politikerne om å ha møtene på kulturhuset i framtida, sier formannskapssekretær Sissel Langås i Malvik kommune.

Hun kan fortelle at det ville blitt dyrt å reparere det tekniske utstyret med lydanlegg og teleslynge blant annet. I tillegg blir det bedre plass og arbeidsforhold for alle.

– Nå får ledertemaet god plass ved siden av kommunestyret, representantene får god plass og det er plass til mange flere tilhørere enn før, forteller Langås.

Så langt Malviknytt erfarer er det bare kommunestyremøtene som i denne omgang flyttes til kulturhuset.