Politiske møter uke 24

Brukerutvalg

Etter planen skal det avholdes møte i Brukerutvalg tirsdag, den 14.06.2016

Brukerutvalg består av medlemmer fra aktuelle interesseorganisasjoner. Det tilstrebes en bred kompetanse i utvalget, og utvalget skal gjenspeile mangfoldet av de ulike organisasjonene. Det legges opp til et tett samarbeid mellom Brukerutvalget og Eldrerådet.

Her kan du lese om Brukerutvalget.

 

Eldrerådet

Etter planen skal det avholdes møte i Eldrerådet onsdag, den 15.06.2016

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Her kan du lese om Eldrerådet i Malvik kommune.