Sangglad gerilja

Lørdag kveld ble turgåere overrasket av «Geriljakonsert» med Cappella på Svartneset.

John Harald Brobak akkomagnerte med fine toner fra trekkspillet.

Været spilte på lag så det ble trivelig og en fin opplevelse for alle de tilhørerne som møtte opp.

Dette var også dirigent Torstein Fosmo sin siste kveld med «gjengen», som han sa før de fortsatte til Flatholman og grilling.

En trivelig sangglad gjeng dette med humøret på topp.

tekst og foto: Einar Frøiland

Foto: Einar Frøiland
Foto: Einar Frøiland
image
Foto: Einar Frøiland