Vent med å kaste søppel

Glass- og mettalleballasjen hoper seg opp for Innherred renovasjon.

Renovasjonsselskapet Innherred renovasjon har for tiden noen utfordringer med tømmingen av sin returpunkt for glass- og metallemballasje.

I en pressemelding skriver selskapet at innsamlingsbilen ligger litt etter skjema og det fylles derfor opp i mange av containerne.

– Dette beklager vi, og vi har satt inn tiltak for å avhjelpe situasjonen. Neste uke kjøres det ekstra skift for å komme ajour med tømmingen, skriver IR i pressemeldingen.

– På enkelte returpunkt ligger det nå mye avfall utenfor containerne. Innherred renovasjon skal selvsagt rydde opp dette også, men henstiller til brukerne om å vente med å legge mer avfall på returpunktene til det er plass i containerne igjen.