Varslingsprøve i dag

I dag, onsdag 8. juni 2016 klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste varslingsanlegg rundt om i hele landet.

Ved varslingsprøven sendes signalet «Viktig melding – lytt på radio» kl 1200. Signalet blir gitt med 3 ganger 3 lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.

Over halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder – kan høre Sivilforsvarets tyfoner.

Varslingsanlegg er i Norge et nettverk av tyfoner på taket av sentrale bygninger i byer og tettsteder.
Varslingsanleggene  testes rutinemessig ved offentlig varslingsprøve to ganger hvert år.
Varslingsanleggene kan brukes både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling, som kan være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Varslingssignalene fra Sivilforsvaret finner du her