Tre trekker seg fra kommunestyret

Tre av Arbeiderpartiets faste representanter i kommunestyret i Malvik har sendt inn søknad om fritak for politiske verv.

Det er representantene Aina Kristiansen, Torstein Fosmo og Jan-Roar Saltvik som nå søker om fritak.

Flytter fra Malvik

Jan-Roar Saltvik flytter i juli til Stjørdal og kan med det ikke sitte som folkevalgt i Malvik kommune.

Foto: Trøndelag Fotballkrets
Foto: Trøndelag Fotballkrets

– Man rår ikke alltid med hva som skjer og hvordan ting blir, sier Saltvik i en kommentar til Malviknytt. Han synes lokalpolitikken har vært spennende de månedene han har vært medlem av kommunestyret og utvalg for Oppvekst og kultur.

– Det har vært ganske stritt med tildels bratte motbakker for det nyvalgte kommunestyret i høst og vinter med kommuneøkonomien og mobbesaken, sier han og ønsker sine kolleger i politikken lykke til videre.

 

 

Studier i utlandet

Torstein Fosmo har søkt om fritak for resten av valgperioden til og med høsten 2019. Han skal studere i Sverige og regner med å være ferdig med studiene våren 2018.

Han skriver i sin søknad at det er hensiktsmessig og ryddig at den vararepresentant som overtar sitter ut hele perioden, men at det er kommunestyret som må avgjøre dette.

Endret jobbsituasjon

Aina Kristiansen oppgir at det vil være vanskelig å skille mellom sin nye arbeidsoppgave som politisk rådgiver i NHO og folkevalgt i Malvik kommune og at hun derfor søker om fritak fra politiske verv.

Det er omorganisering internt i NHO Trøndelag som gjør at Kristiansen i tillegg til å være kommunikasjonsrådgiver også skal fungere som politisk rådgiver i en uoppgitt periode.

Om alle tre søknadene innvilges er det Arbeiderpartiets Maren Hammer Ness, Terje Talsnes og Jahn Harry Kristiansen som er de tre øverste varamedlemmene.

Kommunelovens § 15, punkt 2 sier: – Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Les mer her.