Setter ned slamavgiften

Den årlige avgiften for tømming av septiktanker blir derfor satt ned fra 1. juli.

Selskapet tømmer nå slam fra over 5 000 septiktanker i 8 av de 10 deltakerkommunene. Stordriftsfordelene viser seg nå tydelig, og for første gang har avgiften for septiktømming blitt satt ned.

Stordriftsfordel 

Det økte samarbeidet betyr penger spart og dermed mulighet til å gi kundene lavere avgifter.
Den årlige avgiften for tømming av septiktanker blir derfor satt ned med 12 % fra 1. juli 2016.
Slammet leveres til Ecopro, der det blir til biogass og næringsrik gjødsel sammen med matavfallet fra kommunene i Innherred Renovasjon.

Glad for lavere avgifter 

Driftssjef hos Innherred Renovasjon, Bjørn Heggelund, er glad for at det økte samarbeidet nå kan komme kundene til gode.

– Her er et godt bevis på at det lønner seg med stordrift, sier Heggelund i en pressemelding fra Innherred Renovasjon.

– Økte oppdragsmengder har gjort inntjeningen såpass stor at vi kan senke avgiften. Innherred Renovasjon driver etter selvkostprinsippet og skal ikke ha noe økonomisk gevinst. Våre kunder skal betale det tjenesten koster og ikke mer enn det, fastslår Heggelund.