Nedgang i ledigheten

I mai er det registrert 176 helt ledige i kommunen, 67 kvinner og 109 menn.

Dette er en nedgang på 15 personer fra forrige måned, da det var 191 personer som var arbeidsledig i kommunen.

Dette utgjør 2,4 % av arbeidsstokken og er en nedgang på 40 personer sammenlignet med samme periode i fjor, som tilsvarer en nedgang på 19 % står det i en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag.

Liten nedgang i Sør-Trøndelag
Det er også en liten nedgang i arbeidsledigheten også i Sør-Trøndelag.
Ved utgangen av mai er 4 056 personer helt ledige i fylket, tilsvarende 2,4 prosent.

I mai deltar 953 personer i et arbeidsrettet tiltak, en reduksjon på 24 personer fra samme måned i fjor.