Malvik har billigst SFO

Malvik kommune er billigst av alle kommunene man sammenligner med på SFO, mens det for Kulturskolen er store variasjoner.

Dette viser en oversikt som politikerne i utvalg for Oppvekst og kultur får framlagt torsdag 9.juni. Det var Kommunestyret som vedtok under behandlingen av budsjettet i fjor at rådmannen skulle framlegge oversikt over betalingssatser kommunale tjenester, sammenlignet med nabokommuner.

Rådmannen mener det er viktig å se på modell for søskenmoderasjon i SFO samtidig som modell vurderes.

Når det gjelder Kulturskolen er det store variasjoner mellom kommunene, og Malvik ligger på nivå med Melhus, Levanger og Orkdal.

Trondheim og Stjørdal har høyere satser, med inntil 1000,-  mer per elevplass per år.

Rådmannen anbefaler at det utarbeides forslag til justerte betalingssatser SFO og kulturskolen til behandling av budsjett 2017

Her er oversikten over betalingssatser på SFO:

SFO priser