Selger bokhandelen på senteret

Bobestyrer for Vivo Bokhandel Malvik AS Espen R. Hamar forteller at gjelden i selskapet synes å være opp mot kr 3 millioner.Konkurs i Vivo Bokhandel Malvik AS ble åpnet den 12.mai.

– Selskapet har hatt et underskudd i første kvartal 2016 på ca kr 288 000, skriver Hamar i en e-post til Malviknytt.

– Verdier på varelager og driftsløsøre er det for tidlig å si noe om, men det er regnskapsført til ca kr 1,6 mill.

– Vi håper å få solgt virksomheten videre til nye drivere i løpet av denne uken, forteller advokat og bobestyrer Espen R. Hamar.