Mesta brøytet for dårlig i Malvik

Statens vegvesen har gitt entreprenørselskapet Mesta AS bøter for dårlig vintervedlikehold.

For områdene Malvik, Selbu og Klæbu er det snakk om kr 1.420.000,- i bøter. Det er for det meste manglende brøyting av gang og sykkelveger, fortau og snørydding på bussholdeplasser og leskur. Dette skriver adressa.no i dag.

Sist vinter kom det fram at flere har klagd på brøytingen langs fylkesveg 950 gjennom kommunen.