Har funnet permer med flere avvik

Etter at ordfører Ingrid Aune (Ap) besvarte en interpellasjon fra Lill Harriet Sandaune om avvik ved sykehjemmene og hjemmesykepleien i kommunestyremøtet 4.april i år, er det funnet arkiverte permer med lister over avvik registrert før flyttingen fra det gamle Malvik sykehjem til Hommelvik helsetun.Dette kommer fram under kveldens møte i Malvik kommunestyre når de folkevalgte skal behandle referatsaken:

«Systematisk kvalitetsarbeid innen helse/ velferd – «Jakten på stadig forbedring»

90 flere avvik enn opplyst

I saksfremlegget til møtet i Utvalg for helse- og velferd 21.april skriver rådmannen at det i ettertid av siste kommunestyremøte den 4.4.2016 er funnet arkiverte permer med manuelle lister over avvik registrert før flytting fra Malvik Sykehjem. Det vil si lister med registreringer gjort før mai 2015.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

Avvik sykehjem

Disse listene viser at det i perioden 2013 til 2015 er registrert 174 avvik ved Malvik sykehjem.

I kommunestyremøtet 30.november 2015 kunne ordfører orientere om at det var registrert 82 avvik .Den 4.april i år, opplyste ordføreren kommunestyret at det var 104 avvik i perioden 6.mai 2015 til 27.januar 2016.

Elektronisk registrering

Alle brukerrettede avvik inne Helse og Velferd vil for fremtiden bli meldt og behandlet i fagsystemet «Profil». Unntatt er NAV Malvik som har eget system. Det er utarbeidet en veileder for dette og opplæring er påstartet heter det i saksfremlegget fra møtet i Utvalg for Helse og Velferd 21.april. En felles prosedyre for avviksbehandling vil bli innført samtidig og den første rapporten er planlagt framlagt for Helse- og velferdsutvalget før sommeren 2016.

I følge Malvik kommunes møtekalender er neste møte i utvalget 1.juni og det påfølgende 15.september.