Fikk stille spørsmål, fikk få svar

Annelie Nystrøm fikk ved åpningen av kommunestyremøtet i Bruket kulturhus stille spørsmål i den offentlige spørretimen.

Nystrøm reiste spørsmål til ordføreren om hvorfor det ikke kan avvikles en folkeavstemming om kommunereformen og spørsmålet om kommunesammenslåing.

– Ett av spørsmålene var til ordføreren og det styrende regimet om de fortsatt mener at man har fattet et riktig vedtak, når man ikke har lyttet til innbyggerne om folkeavstemning og etter å ha mottatt underskriftene fra innbygger-initiativet her nå?

– Ville du ha stemt for eller imot en folkeavstemning nå som du vet at nesten 500 innbyggere har signert?

– Vil du sette kommunereformen på dagsorden til neste kommunestyremøte?

– Vil du ta kontakt med Departementet og gi beskjed om en utsettelse, fordi vi skal gjennomføre en folkeavstemning først og trenger mer tid? – var noen av spørsmålene Nystrøm stilte.

Bra med engasjement

Ordfører Ingrid Aune takket for initiativet og syntes det var bra at saken engasjerer innbyggerne. Hun pekte på at det var bare i overkant av 500 personer av kommunens godt over 13.000 innbyggere som hadde undertegnet.

I ordskiftet etter spørretimen roste alle gruppelederne initiativet og som ventet fikk Nystrøm både medhold og motstand for sitt ønske om folkeavstemming uten at dette ble realitetsbehandlet av kommunestyret denne gangen.