Spørretime i kommunestyremøtet

Når kommunestyret har møte mandag 23. mai vil det bli stilt to spørsmål til ordføreren om kommunereformen og en eventuell kommunesammenslåing.

Først ut er Annelie Nystrøm som stiller spørsmål i det som kalles «Kommunestyrets spørretime». Dette er en del av regelverket for kommunestyret og alle innbyggerne i Malvik kan benytte muligheten til å stille spørsmål så lenge de er sendt inn innen fristen som er klokken 10.00 torsdag før kommunestyret.

Annelie NystrømAnnelie Nystrøm er en av de som har tatt initiativ til en underskriftsaksjon for å få i stand en folkeavstemming om kommunesammenslåing. Hun skriver i sitt spørsmål til ordføreren at innbyggerne i Malvik ikke har fått mulighet til å si sin mening i form av en rådgivende folkeavstemning, noe som for øvrig har blitt gjennomført i over 200 av landets kommuner den siste tiden.

– Det eneste er kun 2 små undersøkelser gjort i april 2015 og januar 2016, hvor totalt 850 personer ble oppringt på telefon. Kommunestyremedlemmene vet alle sammen resultatene av disse undersøkelsene; 59 % var positiv til sammenslåing den gangen, skriver Nystrøm

To konkrete spørsmål.

1. Hva sier lovverket vedrørende dette med oppfølging og tilbakemelding til kommunestyret etter lovlige fattede vedtak (f eks 29/2)? Forplikter det ingenting? Er det virkelig lovlig å ignorere både Fylkesmannen, Rådmannen, mindretallet og innbyggerne på denne måten? Synes ordføreren at det er riktig at mindretallet hele tiden (ikke bare i denne saken) må spørre på nytt og på nytt, og at ordføreren kan velge å ikke ville gi en tilbakemelding? Er det ikke mere effektivt for alle at man alltid setter en dato for når man skal gi/få en tilbakemelding?

2. Føler ordføreren og det styrende regimet fortsatt at man har fattet et riktig vedtak, når man ikke har lyttet til innbyggerne om folkeavstemning og etter å ha mottatt underskriftene fra innbygger-initiativet her nå? Med bakgrunn i ordspråket til kommunen som åpen, nyskapende og samhandlende, vil ordføreren ta lokaldemokratiet i Malvik på alvor og lytte til innbyggerne? Ville du ha stemt for eller imot en folkeavstemning nå som du vet at nesten 500 innbyggere har signert? Vil du sette kommunereformen på dagsorden til neste kommunestyremøte? Vil du ta kontakt med Departementet og gi beskjed om en utsettelse, fordi vi skal gjennomføre en folkeavstemning først og trenger mer tid?

Venstre lurer også

Torgeir Anda2Venstre sin gruppeleder, Torgeir Anda, sendte i midten av april inn spørsmål som ordføreren skal svare på som siste sak i kommunestyremøtet.

Der spør Anda om hva som har kommet fram i samtalene med Trondheim kommune, og gir samtalene grunnlag for å gå videre med forhandlinger?

Han spør også om ordføreren synes det er demokratisk at velgerne i Malvik ikke får anledning til å si sin mening gjennom en folkeavstemming.

Kommunestyremøtet mandag 23.mai avholdes fra klokken 09.00 i Bruket kulturhus.