Frykter støv og støy fra kattehotell

To naboer av Malvik kattehotell på Midtsand stiller spørsmål om etableringen av kattehotell i nabolaget til Malvik kommune.

En av brevskriverne, sier en av de som har undertegnet brevet til Malviknytt. Han frykter for økt trafikkstøy med støv og trafikkfare som konsekvenser.

– Jeg er ingen bakstrever som vil gå i mot alt for å være i mot, men her er det snakk om etablering av næring i et boligområde, noe vi ser på som uheldig, sier naboen.

De to naboene reagerer på at det ikke er sendt ut nabovarsel og at telefoniske henvendelser til kommunen ikke har gitt konkrete svar.

– Det er jo en privat grusveg dette og vi har et «veilag» som er ansvarlig for vedlikehold og så videre, så den delen skal vi greie og ivareta. Men det vil jo medføre mer trafikk og slitasje på veien og vi vet jo at krysset ved fylkesveg 950 ikke er helt enkelt fra før.

Uproblematisk

Svein Stræte ved byggesakskontoret i Malvik kommune, har godkjent etableringen og ser ingen problemer med den.

– Eiendommen er tidligere definert som småbruk og ligger i et uregulert område. Vi har ingen hjemmel i Plan- og bygningsloven til å nekte etablering av kattehotell på eiendommen.

– Kattehotellet ligger på en eiendom som er i et landbruksområde og der skal det være plass til dyrehold. Når det gjelder slitasje på veien og økte vedlikeholdskostnader rundt dette, er det sikkert noe naboene og vei-eierne kan enes om, sier Svein Stræte.

Utført etter lover og regler

En gjennomgang av de offentlig tilgjengelige dokumentene i saken, viser at alle tiltak på eiendommen er godkjent av Malvik kommune og gjennomført av tiltakshaver etter de krav som lovverket stiller.

Malvik kattehotell AS ønsker ikke å kommentere saken.