Stortingsrepresentant holdt 17. mai-tale på hjemstedet

Stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune  holdt årets 17. mai-tale i Hommelvik.

Lill Harriet SandauneSandaune, som er en profilert politiker både her i Malvik, i fylket og på stortinget holdt dagens 17. mai tale i skolegården på Hommelvik Ungdomsskole. Malviknytt møtte en avslappet og og smilende Lill Harrit Sandaune i skolegården til ungdomsskolen og fikk en liten prat med henne.

– Dette er en stor ære og det er første gangen jeg skal holde en slik 17. mai tale, sier Lill Harriet Sandaune

Som stortingsrepresentant har Sandaune fått møte både Kailash Satyarti og Malala Yousafzai, som begge var Nobels fredsprisvinnere i 2014.

– Jeg var så heldig å få møte Malala og tenker på den uredde jenta kjemper for. Hun kjemper for ting vi tar for gitt og jeg ønsker å reflektere rundt dette, forteller Sandaune til Malviknytt, rett før hun skal entre scenene og holde sin forberedte tale og legger til at fred, frihet og demokrati, er verdier det er viktig å ta vare på.

I sin tale sa Lill Harriet Sandaune at Kailash Satyarti og Malala Yousafzai er to personer som har viet sine liv til kampen for fred, frihet og demokrati. Det var fantastisk å se det engasjementet og gnisten i øynene, til denne unge, modige jenta, som ble meningsløst skutt og angrepet av Taliban i oktober 2012. Hun gir håp til alle dem som ønsker fred, frihet og demokrati, og bidrar gjennom sitt arbeid og innsats til å fremme utdanning som en rettighet for alle. Hun er veldig tydelig i sitt budskap om at det er utdanning for alle, som er nøkkelen til å oppnå de verdiene som Norge er tuftet på. Hun er en viktig ung stemme, og et forbilde for oss alle.

Her kan du lese talen til stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune:

Kjære malvikinger, kjære alle sammen:

Gratulerer med dagen! Jeg er ydmyk og stolt over å bli spurt om det ærefulle oppdraget å holde 17. mai-talen her i hjemkommunen min Malvik, med bakgrunn i at jeg er valgt som folkets representant, både på lokalt og nasjonalt nivå. Takk for invitasjonen til å be meg tale, og en stor takk til 17. mai-komiteen og alle dem som gjør en flott innsats, på det som kanskje er den vakreste dagen i året. Vi har en 17. mai-komitè og andre frivillige som er basert på et norsk ord og norsk tradisjon, med bakgrunn i det norrøne ordet dugnadr. Dugnad, et ord som ble kåret til Norges nasjonalord i 2004, og som kjennetegner og løfter våre lokalsamfunn, landet over, slik at vi alle kan bidra og bli en del av fellesskapet.

I dag feirer vi altså at landets grunnlov er 202 år, en grunnlov som har de sentrale menneskerettighetene som bærebjelke. Norge var et fattig land i europeisk sammenheng, når arbeidet med den norske grunnloven startet våren 1814. Et arbeid som den gang var basert på de revolusjonære verdiene frihet, likhet og brorskap. Gradvis gjennom attenhundretallet dannet vi grunnlaget for den endelige uavhengigheten i 1905. Wergeland gjorde 17. mai til en folkefest, Trondheim hadde landets første 17. mai-tog i 1826, og Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget i Christiania i 1870. Og ikke minst, skrev den sangen som vi alle er så stolte av, Ja, vi elsker.

Men hva vil det si å være en nordmann? Det å være nordmann betyr at man har en samfunnskontrakt man skal fylle. Det må man gjøre med glede, slik man har bygget dette landet, gjennom mange generasjoner. Landet vårt sikrer hver enkelt av oss sin ytringsfrihet, sin trosfrihet, sin organisasjonsfrihet, rett til likebehandling og rett til trygghet og menneskeverd.

Dette er også dagen da vi skal minnes alle de som har kjempet for, og alle som har gitt sitt liv for disse verdiene. Vi er født inn i fred, frihet og demokrati – det er den største gaven vi nordmenn har. Vi må derfor huske å sette pris på dette. Ikke minst skal vi også huske på de som er, eller har vært på flukt, og ikke blitt født inn i de verdiene vi har i det norske samfunnet. Noen her er kanskje med på sin første 17. maifeiring, i dag, for øvrig den eneste dagen i året der vi som landets innbyggere samles offentlig for å feire. Vi skal gi alle en mulighet for å høre til, føle seg velkommen og gi muligheten til å utvikle sin egen identitet. Samtidig som vi også alltid skal verne om våre viktigste verdier, knyttet til fred, frihet og demokrati.

Min største opplevelse så langt, i jobben som stortingsrepresentant, var helt klart den dagen jeg fikk møte Nobels fredsprisvinnere for 2014, Kailash Satyarti og Malala Yousafzai. To personer som har viet sine liv til kampen for fred, frihet og demokrati. Det var fantastisk å se det engasjementet og gnisten i øynene, til denne unge, modige jenta, som ble meningsløst skutt og angrepet av Taliban i oktober 2012. Hun gir håp til alle dem som ønsker fred, frihet og demokrati, og bidrar gjennom sitt arbeid og innsats til å fremme utdanning som en rettighet for alle. Hun er veldig tydelig i sitt budskap om at det er utdanning for alle, som er nøkkelen til å oppnå de verdiene som Norge er tuftet på. Hun er en viktig ung stemme, og et forbilde for oss alle.

Jeg er så heldig at jeg nå er en av landets 169 stortingsrepresentanter og har arbeidsplassen min i landets historiske stortingsbygning, som i år kan feire 150 års-jubileum. Det er kanskje Norges mest karakteristiske bygning, med en blanding av en rekke stilarter, med inspirasjon fra mange land og tidsepoker. Dette var et bygg som ble til etter mye diskusjon og mange drakamper. Noe av det som gjorde bygningen populær var nettopp det at den ikke lignet noen andre parlamentsbygninger, og fikk et særpreg som landet vårt har for øvrig, og som også blir omtalt som annerledeslandet.

Mens de fleste parlamentsbygningene har salene «beskyttet» inne i sentrum av bygningen, plasserte arkitekten Langlet stortingssalen ut mot verden utenfor. Noe som den dag i dag er med på å understreke de nære båndene som er mellom folket, Stortinget, regjeringen og kongen. Det norske folkestyret er fortsatt vår styrke og 17. mai er vår nasjonale festdag, med barn og ungdom som det sentrale midtpunktet.

Kjære malvikinger, kjære alle sammen, ta vare på hverandre, nyt dagen, nyt friheten og takk for oppmerksomheten.