Mange feiret 17.mai i Mostadmark

Grunnlovsdagen ble feiret etter tradisjonelt program i Mostadmark.

Ved bautaen over Arnt Sæther holdt Eli Brøseth tale og la ned krans før det var oppmarsj og tog fra Sneishaugan til Samfunnshuset.

Der var det salg av kaffe, brus og kaker, før det underholdning og sang av Ingrid Nyhus akkompagnert av Jon M. Skogstad.

Eva Lundemo holdt tale for dagen hvor hun blant annet snakket om den 202 år gamle Grunnloven.

– Selv om Grunnloven var startpunktet for det norske demokratiet, var den ikke demokratisk i dagens betydning av ordet. Kun et fåtall menn fikk stemmerett i 1814, og kvinner ble avstengt fra å delta ved valg.

– En av Grunnlovens fremste styrker er at den lever i pakt med samfunnsutviklingen. Den er vanskelig å endre, med den kan endres – og det er gjort over 300 ganger siden 1814. Grunnloven har i over 200 år gradvis blitt endret i takt med folkestyret fremvekst. Den symboliserer derfor både kontinuitet og fornyelse.

– Mostadmark har nok også endret seg i løpet av de siste 500 årene og jeg håper Mostadmark har endret seg og vil fortsette å endre seg i takt med dem som lever og bor her, sa Eva Lundemo.

Se video under bildeserien.

 

https://vimeo.com/166966804