Samler underskrifter for medbestemmelse

En gruppe naboer og venner på Vikhammer tar nå initiativet overfor kommunestyret i Malvik og samler inn underskrifter for å få en folkeavstemming om kommunesammenslåing.

De ønsker i utgangspunktet å reise et såkalt innbyggerinitiativ og må i første omgang samle inn 300 underskrifter.

Ønsker medbestemmelse

– Vi mener at en folkeavstemming er mest rettferdig og gir størst medbestemmelse, sier Monica Måsøval som har opprettet aksjonen på internett.

monica måsøval
Monica Måsøval (foto: privat)

– Vi har registrert at mange mener vi bør ha en folkeavstemming blant annet på facebooksiden «Ordet fritt i Malvik»

Underskriftene har de tenkt å overlevere til kommunen og fremme et forslag i kommunestyret.

– Får vi med over 300 underskrifter er det jo rart om ikke kommunestyret vil gå inn for å la folket bestemme dette, sier Monica.

Hun og initiativtakerne mener en folkeavstemming må være avgjørende og ikke rådgivende.

 

Fire alternativ

Før gjennomføringen av en folkeavstemming mener Monica Måsøval at de fire alternativene om kommunesammenslåing bør utredes.

Flertallspolitikerne i Malvik Kommune (17 stk) har bestemt at våre 14 000 innbyggere ikke skal få avgi stemme vedrørende en eventuell kommunesammenslåing til tross for at det kom frem i Fylkesmannens lille innbygger-undersøkelse at 59 % var positiv til kommunesammenslåing, heter det på underskriftsaksjonens side.

– Rådmannens innstilling var å gå i forhandlinger med Trondheim. Kommunestyret har i stedet vedtatt at vi skal fortsette alene som egen kommune, skriver de.

– Vi ønsker å få gjennomført en folkeavstemning, hvor innbyggerne får 4 valg, forteller Monica.

a) Bestå som egen kommune
b) Slå sammen med Trondheim
c) Slå sammen med Stjørdal
d) Dele kommunen slik at Hommelvik går til Stjørdal og Vikhammer/Saksvik går til Trondheim.

Har loven på sin side

Kommunelovens § 39a sier dette om innbyggerinitiativ:

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Her kan du signere på Innbyggerinitiativet.