Trygt vann på hytta

Det er vår, og for mange betyr det fine dager på hytta. Hvis du har egen vannforsyning anbefaler nå Mattilsynet at du inspiserer i og rundt vannkilden din jevnlig.

Sjekk alltid vannkilden 

Det kan være lurt å sjekke vannkilden hver gang du kommer til hytta, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Under lemenår, og året etter, er det spesielt viktig at du sjekker vannkilden og området rundt for døde smågnagere. Et hull på størrelse med en giftering er stort nok til at en mus kan komme seg inn i brønnen, sier Kim Stene, førsteinspektør i Mattilsynet.

Får du vann fra egen brønn må du passe på å fjerne forurensing i og rundt brønnen. Åpne lokket til brønnen, og lys nedi med en lykt slik at du får sett godt etter. Se etter døde smågnagere, og endringer i lukt og farge. Lokket til brønnen må være helt tett, og området rundt brønnen bør være inngjerdet.

Får du vann fra en bekk, eller en elv, må du jevnlig sjekke oppstrøms for uttaket etter døde dyr eller andre forurensinger.

Får du vann fra en oppsamlingstank for regnvann fra taket sjekker du den på samme måte som en brønn. Husk å sjekke taket for fugleskitt og andre forurensningskilder. Monter et hinder (pigger eller snor) for å unngå at fuglene setter seg på taket. Regnvann fra tak kan føre med seg fugleskitt, og du må da koke alt vannet du benytter til matlagingen, drikke og munnhygiene.

Tips! Ikke vent for lenge mellom hver gang du skrur av og renser silen på kranen(e) dine.

Noen kilder til forurensing

– Døde smågnagere/dyr i kilden/bekk/elv, avføring fra beitedyr og andre dyr

– Fugleskitt, eller kjemikalier fra trykkimpregnert materialer og eternittplater (ved oppsamling av regnvann fra tak)

– Gamle telefonstolper og jernbanesviller

– Avfall, drivstoff, smøremidler, rensemidler og andre kjemikalier som benyttes på en hytte (små mengder kan ødelegge kilden din)

– Avløpsanlegg/utedo

Følg med vannkilden for å unngå sykdom.

Har du blitt syk av å drikke vannet på hytta, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. Smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Dersom smågnagere faller i brønnen, kan smitte overføres til mennesker som drikker vannet.

Hva gjør du når uhellet er ute

Du kan desinfisere vannet selv ved å koke eller klorere det.

Koking
Er det smak-, lukt- eller fargeendringer i vannet holder det i de fleste tilfeller å fosskoke vannet i 2-3 minutter. Ta en kikk i brønnen, eller gå deg en tur oppstrøms for å undersøke om noe forurenser kilden din.
Klorering
Har du funnet et dødt dyr i brønnen/tanken kan det være aktuelt å klorere den. Fjern dyret først. Tøm ut alt vannet, og vask brønnen/tanken med klor. Hvis du ikke har mulighet til å vaske brønnen/tanken kan du tilsette 1,5 liter klor per 1000 liter vann i brønnen, og la det virke i 24 timer. Tapp vannet fra alle kranene i hytta slik at hele ledningsnettet, og alle kranene også blir desinfisert.
Du kan bruke vanlig husholdningsklorin. Klor kan gi lukt og smak av vannet, men det er ikke farlig i disse konsentrasjonene. Når du håndterer klor må du alltid følge sikkerhetsveiledningen som er beskrevet på emballasjen.

– Du kan som regel ikke smake at vannet er forurenset. Du bør derfor fysisk sjekke vannkilden din, og området rundt, jevnlig og fjerne kilder til forurensing. Vær oppmerksom dersom vannet endrer farge, lukt eller smak, avslutter Kim Stene.

Drikkevannsforskriften
Forskriften setter krav til hvor mye vannet kan inneholde av f.eks. bakterier og kjemiske stoffer. Den er veiledende for deg som har egen vannkilde på hytta. Deler du med flere hytter, må dere følge kravene i drikkevannsforskriften, og i tillegg kan det hende dere også er godkjenningspliktig. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du er usikker om dere faller inn under regelverkskravene.

Prøvetaking og behandling av vannet
Mattilsynet utfører ikke vannanalyser. Ønsker du å ta en prøve av vannkvaliteten, eller sette opp en prøvetakingsplan for vannet ditt, kan du kontakte et næringsmiddellaboratorium for hjelp og råd. Hvis det viser seg at vannet ditt er forurenset bør du installere renseanlegg. De vanligste metodene er tilpasset filter og UV-behandling.

Hvor kan du søke råd, eller stille spørsmål
Se Folkehelseinstituttets veiledningsbrosjyre «Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta».
Teknisk avdeling hos kommunen du bor i, eller et næringsmiddellaboratorium.