Høythengende pris til Audun

NTNUs realfagspris for 2016 er tildelt Audun Jensen ved Sveberg skole i Malvik kommune. Prisen er tildelt for Salamanderprosjektet, utviklet gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken.

– Det var veldig spennende, for jeg var invitert til å holde et foredrag på NTNU da jeg fikk prisen, forteller en stolt og glad Audun Jensen, som ikke vil ta all æren for «Salamanderprosjektet» alene.

– Dette deler jeg med alle elevene som har vist stor interesse og glede i prosjektet over mange år.

– Prisen går på mange måter til hele skolen og til miljørådgiver Lars Slettom på kommunen som inviterte oss med i prosjektet for 4-5 år siden.

Ekte engasjement

– Det er stor stas at Audun får denne prisen, sier rektor ved Sveberg skole Jørn Indergård.

– Dette er en attraktiv pris og jeg har vært med på mange realfagskonferanser men aldri trodd at prisen skulle havne her i Malvik.

– Prisen er vel fortjent og den går til en medarbeider og lærer som har et ektefølt engasjement i det han driver med og som strekker seg langt utover det vi kan forvente, sier rektor.

Startet med garnfiske

Prosjektet startet med at de skulle fiske ut ørret i med garn fra ett vann hvor det var Salamander.

– Der viste Ph-målingene at vannet var for surt for Salamanderne så kalking måtte til, og det er det elevene som sørger for. (se video )

– Deretter ble det søkt om midler fra Den Naturlige Skolesekken og siden har det bare blitt mer og mer og det er artig og inspirerende, forteller Audun.

Nå er skole allerede engasjert i de nye Salamanderhotellene som er bygd ved Abra-hallen hvor det i tillegg til Salamanderdam- og hotell skal bygges humlehage. Der er skolen ansvarlige for beplantningen både på land og i vann.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

https://vimeo.com/166353376

Juryens begrunnelse

Dette arbeidet er drevet av Audun Jensen som ildsjel, en person som er over gjennomsnittlig engasjert og har lagt ned en stor innsats for å tilrettelegge salamanderprosjektet for elevene. Det overordnede temaet bærekraft blir (dessverre) mer og mer aktuelt, og Stortingsmelding 28 legger opp til at bærekraft også skal bli mer sentralt i skolen.

Salamanderprosjektet er forbilledlig og kan inspirere andre lærere og elever til tilsvarende prosjekter. Prosjektet har søkt og fått midler og faglig støtte fra Den naturlige skolesekken (i regi av Naturfagsenteret).

Et viktig poeng er at elevene gjør en forskjell ved å bidra med egne krefter til forskning i eget nærområde og i samarbeid med profesjonelle forskere.

Prosjektet viser at forskere og elever kan samarbeide til gjensidig nytte og glede. Audun Jensens engasjement bidrar til å koble praktiske aktiviteter med teori og gir undervisningen relevant til verden omkring oss.

https://vimeo.com/166353600

Les mer her