Trenger å leie flere boliger

Malvik kommune trenger flere utleieboliger til flyktninger etter å ha bosatt 20 av de 40 flyktningene kommunestyret har vedtatt å bosette i Malvik i 2016.

Malvik kommune har ikke nok ledige kommunale boliger, og trenger nå hjelp av innbyggerne i kommunen for å bosette flyktninger

– Vi håper at vi skal fortsette det gode samarbeidet med private utleiere slik at vi skal kunne bosette alle 40 som vedtatt, sier Elise Mathisen ved koordinerende enhet i Malvik kommune.

– Nå oppfordrer vi alle som ønsker å leie ut bolig til Malvik kommune for bosetting av flykninger om å ta kontakt med oss.

Kommunen leier per i dag elleve boliger av private utleiere i Malvik, og i tillegg har 5 flyktninger ordnet med privat bolig selv.

– Vi i Malvik kommune er svært fornøyd med samarbeidet med de private utleierne, sier Elise Mathisen.

På kommunens hjemmeside beskrives behovet slik:

  • Leiligheter med 3+ soverom 
  • Leiligheter med 2 soverom
  • Leilighetene må ligge i nærheten av offentlig transport og gjerne i nærheten av matvarebutikk.

Hvis du har du ledig bolig, kan du ta kontakt med:

Ser her: HAR DU BOLIG TIL LEIE?