Er det for varmt i bilen din?

Svært mange av oss kjører rundt med airconditionanlegg som ikke fungerer optimalt. Årsaken er manglende etterfylling av gass på anlegget.

Med stigende temperaturer blir vi i ukene fremover mer opptatt av å få det kjøligere inni bilen enn det er utenfor. Men da er det viktig at du har nok kjølemiddel i airconditionanlegget, gass i flytende form.

Det er normalt at AC-anlegget mister cirka ti prosent av gassen sin i året, fordi det siver ut små mengder av den gjennom koblinger og pakninger. Etter hvert som gassen forsvinner, reduseres også effekten av anlegget.

Etter tre-fire år uten etterfylling kan anleggets effekt være halvert og uten etterfylling vil  airconditionanlegget begynne å slite fordi pakninger tørker ut og AC-pumpa og andre deler slites i stykker.

Med normal kjørelengde bør et AC-anlegg etterfylles hvert tredje eller fjerde år.

Ikke med i servicen

Ikke hørt om problemstillingen før, sier du? Det er du ikke alene om.

De fleste moderne bileiere leverer bilen på service hvert eller annet hvert år og regner med at det som trengs å gjøres med bilen tatt hånd om. Det er en sannhet med modifikasjoner. Etterfylling av gass på AC-anlegget er som regel ikke en del av den vanlige servicen.

Ekspertjobb

Å etterfylle kjølemiddel AC-anlegget er ikke noe du gjør selv, da kjølekretsen i anlegget er lukket. Til etterfyllingsjobben trengs et apparat som trykktester og etterfyller riktig.

Å fylle på ny kjølegass tar cirka 20 minutter. Foto: Newswire
Å fylle på ny kjølegass tar cirka 20 minutter. Foto: Newswire

Et airconditionanlegg inneholder som regel fra 500 til 700 gram kjølemiddel. Apparatet suger ut både gammelt kjølemiddel og eventuelt luft og kondens som er uønsket i anlegget. Når anlegget er vakumert, fylles nytt og riktig mengde kjølemedium på. Maskinen bruker cirka 20 minutter på prosessen.

Kilde: Newswire