Humanistisk konfirmasjon i Malvik 7. mai

Lørdag 7. mai er det klart for Humanistisk konfirmasjon i Malvik Kommune.

I  år er det rekordmange konfirmanter i Malvik som har valgt Humanistisk konfirmasjon. Hele 63 ungdommer har valgt nettopp Humanistisk konfirmasjon, noe som for øvrig er godt over landsgjennomsnittet. Dette utgjør ca 26 % av kullet i Malvik, mens det på landsbasis er ca 16% som velger Humanistisk konfirmasjon.

– Hvorfor flere ungdommer i Malvik velger Humanistisk konfirmasjon enn resten av landet vet vi ikke. Ungdommen tar egne valg, og følger ikke lenger bare tradisjon eller hva deres venner velger, forteller Heidi Larsen.

Ungdommene har vært igjennom et konfirmasjonskurs hvor de utfordres til å reflektere over mange viktige hovedtema som etikk, livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. I tillegg er empati, rasisme, toleranse og kjønnsroller emner som diskutertes. Konfirmantene deltar også i et rollespill «På flukt», hvor de i løpet av ett døgn får en forenklet, men realistisk opplevelse av hva det vil si å flykte.

– Dette for å skape økt kunnskap om årsaker til flukt, og forståelse og toleranse for personer som flykter, forteller Heidi Larsen.

Fra venstre: Linn Renate Hansen, Heidi Larsen og Aud Hilde Aasen.
Fra venstre: Linn Renate Hansen, Heidi Larsen og Aud Hilde Aasen.

Kurset avsluttes med en høytidelig og flott seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester. Seremonien ledes av Aud Hilde Aasen og inneholder ulike kulturinnslag som musikk, diktlesing og sang. En spesielt invitert gjest holder tale til konfirmantene og alle de 63 konfirmantene blir presentert ved at de får overrakt et kursbevis.

– Det krever mye tid å forberede både konfirmasjonskurset og seremonien, men det er utrolig artig og givende, vi får ta del i en svært viktig dag for mange ungdommer, sier Heidi Larsen.

Nå skal Malvikhallen omgjøres til festsal, for en høytidelig sermoni for konfirmantene og dette ligger det nok mye arbeid bak. Malviknytt tok turen innom Malvikhallen fredag formiddag, for å kjenne litt på temperaturen dagen før dagen.

– Det er utfordrende å forvandle Malvikhallen til et seremonirom, for kommunen mangler et livssynsnøytralt seremonirom som kan romme så mange. Bruket Kulturhus er veldig flott, men med sine 230 plasser blir det trangt om plassen for våre 1300 gjester, sier Heidi Larsen.

Human-Etisk logoDet er frivillige i Malvik som arrangerer konfirmasjonen i regi av Human-Etisk Forbund. I år er Human-Etisk Forbund 60 år, og forbundet feirer sin konfirmant nr  250.000.

Human-Etisk forbund ble formelt stiftet 9. april 1956. Da hadde stifterne allerede tilbudt borgerlig konfirmasjon i 5 år. Siden den gang har det vært et tilbud for de som ønsker seg ikke-religiøse seremonier. Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat som ikke gir fordeler eller diskriminerer på bakgrunn av religion og et samfunn med plass til alle.

 – Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn, sier Heidi Larsen avslutningsvis til Malviknytt.

Gruppebilde av konfirmantene vil bli tatt på selve konfirmasjonsdagen og Malviknytt vil selvfølgelig publisere dette når det foreligger.