Positivt arbeidsmarked i Malvik

Til tross for økende arbeidsledighet nasjonalt, er trønderske bedrifter mer optimistiske med tanke på framtida nå, enn for ett år siden.

– Dette gir muligheter både for arbeidssøkere og virksomheter i hele regionen, sier NAV-leder i Malvik Ann-Kristin Larsen.

NAV sin bedriftsundersøkelse for 2016 viser at 23 prosent av virksomhetene i Trøndelag forventer økning i antallet sysselsatte i løpet av året, mens 9 prosent forventer nedgang.

Størst optimisme finner vi i bygg- og anleggsbransjen og trevareindustrien, der hele 40 prosent av bedriftene ønsker å ansette flere. I andre enden av skalaen er finans- og forsikringsbransjen, hvor en større andel enn tidligere tror de vil ha færre ansatte om et år.

– Slik er det også lokalt i Malvik, selv om det isolert sett i kommunen er et lite næringsliv med ca 120 bedrifter som har over fem ansatte, forteller Larsen.

Fagarbeidere er mangelvare

Det er stor etterspørsel etter tømrere/snekkere og NAV ser at mange har lærlingeplassene i orden lenge før de går ut av skolen.

– Slik er det også innenfor helsefaget, når det gjelder sykepleiere og helsefagarbeidere, forteller Bodil Kulseth som har besøkt de fleste bedriftene i kommunen.

Nå begynner NAV i Malvik å merke ringvirkningene av krisen i oljeindustrien, men også optimismen og oppgangen i forbindelse med blant annet utbyggingen av kampflyplassen på Ørlandet.

Flinke bedrifter

NAV-kontoret i Malvik skryter av bedriftene i kommunen som har vært flinke til å ordne praksisplasser til bosatte flyktninger.

– Det er veldig varierende hvor gode språkkunnskaper den enkelte har og da har vi et program med opptil to års varighet så de får lært språket godt. Bedriftene i Malvik har stilt opp så at mange får dette tilbudet her i kommunen, sier Ann-Kristin Larsen.

– Jeg vil si at bedriftene i Malvik generelt er flinke til å bidra med praksisplasser når vi kontakter dem, sier Bodil Kulseth.

Pendlerkommune

Malvik er en pendlerkommune hvor omtrent 4.000 av de yrkesaktive jobber i Trondheim. 350 Malvikinger jobber i Oslo mens bare 180 har jobbadresse Stjørdal. Til gjengjeld kommer nesten 750 inn til Malvik fra Trondheim for å jobbe.

– Vi har et felles arbeidsmarked i Trondheim og Værnesregionen og for Malvik ser vi at ledighetstallene er ganske stabile, sier Ann-Kristin Larsen.

– Vi kjører jevnlige møter med de unge som er arbeidsledige og vi kan nå si at i Malvik har vi ikke ungdommer som går passive på sosialhjelp.